Corona info

This info page is temporary and in Finnish. If you have any questions about filming in West Finland during this situation, please contact us.

You can find information about the corona situation in Finland and useful links in English HERE.

 

Koronavirus-infoa av-alan yrityksille ja freelancereille

 

Korona-pandemia on iskenyt raskaasti myös av-alaan. Olemme keränneet tähän linkkejä, joiden toivomme hyödyttävän Turun seudun av-alan yrityksiä ja freelancereita.

Yrittäjä: Otathan yhteyttä Turku Business Regionin neuvontaan täältä löytyvällä lomakkeella.

Freelancer: Jos kaipaat neuvoa koronatilanteessa, otathan yhteyttä meihin.

 

AVEK: DigiDemo-, CreaDemo- ja CreMA-tuet

Ensimmäinen haku päättyy 1.4.2020.

DigiDemo-avustukset on tarkoitettu digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien uusien audiovisuaalisten tai muiden kulttuurisisältöjen tuotekehitykseen.

CreMa-määrärahaa jaetaan vuonna 2020 enintään 260 000 €. Tavoitteena on käynnistää luovien alojen ja muiden alojen monialaisia pilottihankkeita ja näin edistää uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien syntymistä.

CreaDemo-avustukset on tarkoitettu luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin.

AVEKilla on kaikissa tuissa käynnissä jatkuva haku, joten tukia voi hakea tavalliseen tapaan. AVEK pyrkii nopeuttamaan loppuselvitysten käsittelyä ja loppuerien maksatusta. 

AVEK joustaa erilaisissa poikkeustilanteissa, joita koronavirustilanteesta voi syntyä hankkeille ja tuotannoille esimerkiksi aikataulujen suhteen.

Lisätietoja haettavista tuista

AVEKin toiminta koronavirustilanteen aikana

 

Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Business Finland avaa torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.  

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Rahoituksen saaja voi olla myös pelkästään kotimarkkinoilla toimiva yritys.

Lisätietoja uusista rahoituspalveluista

 

Suomen elokuvasäätiö

APFI:n, Journalistiliiton, Näyttelijäliiton, Temen ja SES:n yhteinen tiedote liittyen koronavirustilanteen vaikutuksista av-tuotantoihin. Järjestöt ja SES pitävät tärkeänä, että tuotantojen jatkuminen turvataan kuitenkin niin, että työturvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä pidetään erityistä huolta.

Tiedote koronavirustilanteen vaikutuksista av-tuotantoihin

Elokuvasäätiön tukia saaneita asiakkaita pyydetään pitämään säätiö ajan tasalla pandemian aiheuttamista mahdollisista viivästyksistä ja/tai muutoksista tuen kohteena olevaan toimintaan. Säätiö pyrkii joustamaan tuen käytön ja raportoinnin aikatauluissa mahdollisuuksien mukaan, kunhan muutoksista on informoitu säätiötä viipymättä.

Elokuvasäätiön toimenpiteet covid-19-pandemian aikana

 

TAIKE

Taike etsii mahdollisuuksia tukitoimiin esimerkiksi valtion lisätalousarvion kautta. Liikkuvuusapurahojen haku keskeytetään toistaiseksi ja haku muutetaan pikaisella aikataululla koronatueksi.

Lisätietoja koronatuesta

 

Suomen kulttuurirahasto

Kulttuurirahasto hyväksyy ilman erillisiä ilmoituksia kuuden kuukauden lisäajan apurahojen käyttötarkoituksen toteuttamiseen ja apurahojen käyttöselvitysten jättämiseen niiden apurahansaajien osalta, joiden työsuunnitelmien toteuttamiseen koronavirus vaikuttaa.

Jos apurahan käyttöä ei voi siirtää eteenpäin, käyttötarkoituksen muutoksesta tulee etukäteen neuvotella Kulttuurirahaston kanssa.

Jos koronaviruksen takia työ- tai tutkimussuunnitelman toteuttaminen ei onnistu täysin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta sen toteutumista on mahdollista soveltaen edistää, apurahansaajan ei tarvitse keskeyttää tai siirtää elinkustannusten kattamiseen tarkoitetun henkilökohtaisen työskentelyapurahan käyttöä. Tämä ei edellytä yhteydenottoa Kulttuurirahastoon.

Lisätietoja koronan vaikutuksista Kulttuurirahaston toimintaan

 

Kulturfonden

Apurahoja myönnetään suunnitellusti maaliskuussa.

Lisätietoja koronan vaikutuksesta Kulturfondenin apurahan hakijoihin ja saajiin

 

TEME

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme muistuttaa, että työntekijä on usein oikeutettu palkkaan 14 päivän ajan, vaikka työvelvoitetta ei olisi.

Lisätietoja koronan vaikutuksesta av-alan työelämään

Myös lomautukset ovat ajankohtaisia.

Lisätietoja lomautuksista

 

Päivitämme tänne sivuille lisätietoa erilaisista tuista, rahoituksista ja ohjeistuksista av-alalle.